Bộ học tập STEM Học Viện Kidscode STEM

Bộ học tập STEM


BỘ HỌC TẬP ARDUINO CƠ BẢN

Bộ học tập Arduino cơ bản Arduino đang phát triển ngày một lớn mạnh, đi cùng với...
Liên hệ Chi tiết

Bộ HỌC TẬP CẢM BIẾN VÀ IOT

Bộ cảm biến và IoT Bộ học tập cảm biến và IoT cung cấp đầy đủ...
Liên hệ Chi tiết

BỘ HỌC TẬP QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Bộ học tập quan trắc chất lượng nước Bộ học tập quan trắc chất lượng nước cung cấp đầy đủ...
Liên hệ Chi tiết

Bộ học tập máy rửa tay tự động

Bộ học tập máy rửa tay tự động Bộ học tập máy rửa tay tự động cung cấp đầy đủ...
490.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ học tập IoT Maker

Bộ học tập IOT Bộ học tập IOT sẽ giúp các bạn học sinh có được kiến...
690.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

BỘ HỌC TẬP NÔNG NGHIỆP 4.0

Bộ học tập nông nghiệp 4.0 Bộ học tập Nông nghiệp 4.0 đ ược trang bị...
990.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết