Bộ học tập STEM Học Viện Kidscode STEM

Bộ học tập STEM


Bộ học tập IoT Maker

Bộ học tập IOT Bộ học tập IOT sẽ giúp các bạn học sinh có được kiến thức cơ bản và...
690.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ hoc tập IOT cơ bản

- Bộ học tập Iot cơ bản bao gồm các linh kiện cơ bản và bài học đi kèm. - Bộ học tập giúp học sinh tiếp...
690.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

BOARD HỌC STEM BBC MICRO:BIT

Mô Tả Board Học STEM BBC micro:bit BBC Micro Bit (hay còn gọi là Bit Micro) là...
749.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ học tập nông nghiệp công nghệ cao

Mô tả bộ học tập nông nghiệp công nghệ cao Bộ học tập Nông nghiệp Công nghệ cao: Giúp học sinh...
990.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ học tập Nhà Phát Minh Điện Tử

Bộ học tập: Nhà Phát Minh Điện Tử - Bộ học tập: Nhà Phát Minh Điện Tử 1 là...
1.490.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ học tập IOT Smart Home

Bộ học tập Iot cơ bản Bộ học tập Iot cơ bản bao gồm các linh kiện cơ bản và bài...
1.590.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết